1ª Consulta online gratuita

Truca´m al

Busques un advocat especialitzat en la llei de la segona oportunitat?

Em dic J. Raúl Fernández, advocat i fundador de #quinta legal, despatx d’advocats especialitzat en dret concursal i el mecanisme de la Llei de la segona oportunitat.

Pots omplir aquest formulari i en breu em posaré en contacte amb tu.

abogado ley de la segunda oportunidad

Què és la Llei de la segona oportunitat?

La Llei de la segona oportunitat és un mecanisme, introduït en 2015 en la Llei Concursal, que permet que les persones físiques (particulars, autònoms, professionals i empresaris), en situació d’insolvència (en «fallida econòmica»), puguin solucionar els seus problemes econòmics; (1º) reestructurant els seus deutes i, en última instància, (2º) cancelant-los judicialment.

Amb la Llei de la segona oportunitat es busca que aquestes persones puguin recomençar, sense haver d’arrossegar indefinidament deutes que no poden pagar.

Qui pot acollir-se a la segona oportunitat?

Les persones físiques (particulars, autònoms, professionals i empresaris) que no poden o, preveuen que no podran complir regularment les seves obligacions de pagament (insolvència), i que compleixin una sèrie de requisits establerts en la Llei per a ser considerats deutors de bona fe.

Quins són els passos per acollir-se a la segona oportunitat?

Generalment, la persona en situació de INSOLVENCIA intentarà, en primer lloc, un ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS (un procés de mediació en el qual es proposen unes noves condicions de pagament del deute assumibles per al deutor). Si això no és possible la persona haurà de passar per un CONCURS DE CREDITORS, en què després de la liquidació de l’patrimoni, podrà sol·licitar-se a el jutge la cancel·lació dels deutes pendents. El que es coneix com BENEFICI D’EXONERACIÓ DEL PASSIU INSATISFET (BEPI).

Per què necessites un advocat especialitzat en la llei de la segona oportunitat?

Cada cas és diferent i pot presentar particularitats que han de ser analitzades degudament. Per tant, és molt important comptar amb assessorament expert abans d’iniciar el procés.

Així mateix, la seva intervenció és obligatòria en la fase de concurs.

 

Contacta

Si estàs buscant un advocat especialitzat en la Llei de la segona oportunitat, pots contactar amb mi els telèfons 935124478 i 647447789, utilitzar els formularis de contacte d’aquest web, o enviar-me un correu electrònic a jraul@quintalegal.com.

 

Com trebaillo?

Pas 1:

Contactes amb mi.

Pots utilitzar qualsevol dels formularis d’aquesta pàgina web, escribirme directament un e-mail a jraul@quintalegal.com, o trucar al telèfon 93 5124478.

Pas 2:

Realitzo un estudi inicial.

Analitzo el teu cas i si és aconsellable que iniciïs el procediment de segona oportunitat o altres alternatives.

Pas 3:

T'envio un pressupost.

Abans de contractar els meus serveis t’envio un pressupost personalitzat perquè tinguis clars quins seran els meus honoraris.

Pas 4:

Comencem a treballar junts.

Una vegada acceptes el pressupost iniciem el procés, acompanyant-te i assessorant-te en totes les fases del procès.

J. Raúl Fernández, ADVOCAT i fundado de #quinta legalDespatx especialitzat en dret dels negocios, concursal i el mecanisme de la llei de la segona oportunitat.

tel.+34 647447789

Principals dubtes plantejats a un advocat sobre la llei de la segona oportunitat.

Les persones físiques (particulars, autònoms, professionals i empresaris), que no poden complir regularment amb les seves obligacions de pagaments (és a dir, que es trobin en situació d’insolvència), i que compleixin els requisits que estableix la Llei concursal.

Dependrà molt de les circumstàncies de cada cas. Encara que, per la meva experiència, podem parlar d’un termini mínim d’entre 6 mesos i 1 any.

El més habitual és que la persona intent primer un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors. I, si això no és possible, haurà de passar per un concurs de creditors, en el qual podrà sol·licitar el benefici d’exoneració de l’passiu insatisfet (BEPI).

El BEPI es el benefici d’ exoneració del pasiu insatisfet. És a dir, la cancel·lació judicial dels deutes pendents a la conclusió el concurs.

El primer requisit és ser deutor de bona fe:

1r) Que el concurs no hagi estat declarat culpable. [No obstant això, si aquesta culpabilitat es deu a el retard en la sol·licitud, el jutge pot acordar l’exoneració atenent a les circumstàncies].

2n) Que la persona no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni, l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública o la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors, en els 10 anys anteriors a l’concurs.

A més, la llei exigeix el pagament de determinats llindars del deute:

3r) Haver abonat en el concurs tots els crèdits contra la massa i privilegiats i, si reunia els requisits per poder fer-ho, haver intentat un acord extrajudicial de pagaments. [No obstant això, si no va intentar el l’AEP podrà acollir-se a l’benefici si hagués abonat, a més, el 25% dels crèdits ordinaris].

Alternativament, el deutor de bona fe [1r) i 2n)] que no compleixi amb el pressupost objectiu [3r)], podrà sol·licitar el BEPI amb subjecció a un pla de pagaments (del deute que no quedaria exonerada), si compleix els següents requisits: (a) no haver rebutjat en els 4 anys anteriors a la convocatòria un oferta d’ocupació adequada a la seva capacitat, (b) no haver incomplert les seves obligacions de col·laboració i d’informació durant el concurs, i (c) no haver obtingut aquest benefici dins dels 10 últims anys.

En aquest cas, la persona ha d’acceptar de forma expressa en la seva sol·licitud de sotmetre a el pla de pagament que resulti aprovat pel jutge i que la concessió de l’benefici es faci constar en el Registre públic concursal durant 5 anys.

En principi, la norma exclou el crèdit públic i per aliments.

Amb tot, hi ha jurisprudència favorable al fet que també es puguin exonerar (al menys, parcialment), el crèdit públic en determinades circumstàncies.

El concurs de creditors comporta la liquidació del patrimoni del concursat. També de l’habitatge en propietat.

No obstant això, en determinats casos en què; (1) l’habitatge es trobi hipotecat, (2) el préstec es trobi al corrent de pagament, i (3) el valor de realització sigui inferior a la hipoteca, es podria excloure de la liquidació.

Amb tot, el risc de perdre l’habitatge sempre existeix.

Explica'm
el teu cas.

J. Raúl Fernández. © 2015 - 2021. Tots els drets reservats.